left images Contact Us
Photo Gallery
title_th_aboutus.gif
หน้าหลัก > เกี่ยวกับเรา

text_thaboutus.gif

ศูนย์ชีวโมเลกุลแห่งเอเชีย เป็นองค์กรอิสระให้ความรู้ด้านการแพทย์ชีวโมเลกุลแก่แพทย์และประชาชนทั่วไปในด้านการแพทย์ชีวโมเลกุล การตรวจร่างกายด้วย Electroneural Diagnosis วิเคราะห์จุดปฏิกิริยาของร่างกายเพื่อวินิจฉัยโรค การรักษาโรคเรื้อรัง การบำรุงร่างกาย เสริมภูมิต้านทานโรคและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชีวโมเลกุล