left images Contact Us
Photo Gallery
/xe/layouts/bio_sub/images/text_title/title_th_casestudy.gif
หน้าหลัก > กรณีศึกษา
 
นางสาวอภิรดี โปร่งใจ จากเด็กสมองพิการ (Cerebral Palsy) แต่กำเนิด สู่บัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง คือความสำเร็จส่วนหนึ่งของ ทฤษฏีชีวโมเลกุล (เซลล์ซ่อมเซลล์) Views 26339 22.03.2013
by Webmaster
นางสาวอภิรดี โปร่งใจ (น้องน้อย) ปัจจุบันอายุ 29 ปี มีความพิการทางสมอง (Cerebral Palsy) แบบกล้ามเนื้อยึด หด เกร็ง (Spastic) ตั้งแต่กำเนิด เนื่องจากคลอดก่อนกำหนด มีอาการมือเท้าบิด กล้ามเนิ้อน่องลีบ ทำให้การก้าวเดิน การเคลื่อนไหว และการหยิบจับทำได้ยาก ไม่สามารถขยับเขยื้อนตัว พลิกตัว หรือเคลื่อนตัวท่านอนได้เอง ต้องให้คุณแม่คอยช่วยเหลือ
noi_01.jpg

 

นั่งตรงไม่ได้ หลังโค้งถึงพื้น เวลาไปเรียนหนังสือ ต้องเอาผ้าคาดไว้ที่หน้าอก แล้วผูกติดกับเก้าอี้ คุณแม่ต้องให้พี่เลี้ยงตามไปดูแล เขียนหนังสือไม่ได้ เรียนหนังสือไม่ได้เหมือนเด็กปกติ ทางโรงเรียนให้คุณแม่ย้ายน้องน้อยไปเรียนที่โรงเรียนศรีสังวาลย์ ซึ่งเป็นโรงเรียนสำหรับเด็กพิการ

การพูด พูดได้เป็นประโยคบ้าง ไม่เป็นประโยคบ้าง เสียงพูดจะแผ่วเบา และสั่น พูดได้ช้า เพราะสมองทำงานช้า อาการกล้ามเนื้อบิด ได้รับการผ่าตัดจากทางโรงพยาบาล ทำให้ส่วนที่บิดนั้น หันเข้าไปท่าปกติ พร้อมที่จะทำงานได้

คุณแม่จิราภรณ์ โปร่งใจ ได้พาน้องน้อยมารักษาด้วยทฤษฏีชีวโมเลกุล หรือเซลล์ซ่อมเซลล์ เมื่อตอนน้องน้อยอายุ 7 ขวบ
 
พัฒนาการหลังการรักษา 1-4 เดือน จากการฉีดสารสกัดอาหารเสริมที่เกี่ยวกับสมอง กล้ามเนื้อ และองค์รวม กล่าวคือ
 
  • คอเริ่มตั้งตรงมากขึ้น คว่ำได้เอง กลิ้งตัวได้รอบ  และเคลื่อนตัวโดยตะกายคืบไปได้ไกล ขยับเขยื้อนตัวได้เอง
  • อาการเกร็งเริ่มอ่อนตัวลง หงายมือได้ การเดินเริ่มเบา ง่ายขึ้น แต่ก้นยังถ่วง มือจับดินสอเขียนตัวหนังสือได้ตรงและสวยขึ้น หยิบใช้โทรศัพท์ได้ 
  • ระบบกล้ามเนื้อพัฒนาอย่างเห็นได้ชัด คือกล้ามเนื้อสะโพกเดิมลีบ เริ่มเป็นน่องสะโพกเห็นชัดเจน นั่งหลังตรงเกือบปกติ 
  • การพูด พูดได้เป็นประโยค ชัดขึ้น เเสียงดังขึ้น ไม่สั่น
  • ระบบย่อยอาหารดีขึ้น เจริญอาหาร ทำให้ร่างกายเติบโตขึ้น
  • ระบบการทำงานของสมองเริ่มเรียนรู้ดีขึ้น สามารถบวก ลบ คูณ หารได้ ผลการเรียนดีขึ้น นักเรียน 39 คน จากเดิมที่เคยสอบได้ที่ 34 ได้ที่ 17 ,ที่ 7 ,ที่ 2 

ประกอบกับที่คุณแม่ให้การดูแลใกล้ชิดเป็นอย่างดี มีพี่เลี้ยงคอยดูแล ทำกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่อง ทำที่เดินพิเศษให้ลูกคอยหัดเดิน 

 

noi_002.jpg

 

noi_003.jpg

noi_004.jpg

 

noi_005.jpg

 

ปัจจุบันจบการศึกษาปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์ เอกจิตวิทยา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2556 

 

noi_006.jpg

noi_007.jpg

noi_008.jpg

 

 

List of Articles
No. Subject Author Date Viewssort
106 นาย ส. อายุ 69 ปี Case : Diabetic nephropathy (โรคไตจากเบาหวาน) Webmaster Jan 09, 2010 37348
105 Mr.M อายุ 83 ปี Case : Hypertension with kidney failure (ความดันโลหิตสูง และไตวาย) Webmaster Jan 08, 2010 34519
104 นาย ก. อายุ 82 ปี Case : เบาหวานและภาวะแทรกซ้อน (Diabetes mellitus with Complications) Webmaster Jan 08, 2010 31321
103 นาย ธ. อายุ 77 ปี Case : Parkinsonism (โรคพากินสัน) Webmaster Jan 08, 2010 27999
» นางสาวอภิรดี โปร่งใจ จากเด็กสมองพิการ (Cerebral Palsy) แต่กำเนิด สู่บัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง คือความสำเร็จส่วนหนึ่งของ ทฤษฏีชีวโมเลกุล (เซลล์ซ่อมเซลล์) Webmaster Mar 22, 2013 26339
101 น.ส. พิจิตรา สินเสมอสุข (น้องจิ๊บ) Case : กลุ่มอาการออทิสติก ระบบเมทาบอลึซึมผิดปกติ Webmaster Mar 01, 2012 25906
100 นาง จ. อายุ 56 ปี Case : Menopausal synotrome (กลุ่มอาการวัยทอง) Webmaster Jan 08, 2010 24488
99 Mrs. S อายุ 79 ปี Case ; Hypertension with bone degeneration (ความดันโลหิตสูง และกระดูกเสื่อม) Webmaster Jan 08, 2010 23720
98 นาง ก. อายุ 34 ปี Case : Infestility (การมีบุตรยาก) Webmaster Jan 08, 2010 23570
97 น.ส. อภิรดี โปร่งใจ (น้องน้อย) Case :สมองพิการ กล้ามเนื้ออ่อนแรง Webmaster Mar 01, 2012 23384