left images Contact Us
Photo Gallery
/xe/layouts/bio_sub/images/text_title/ntitle_prnews.gif
Home > About Our Center > PR News
 
ขอเชิญร่วมสัมมนาสุขภาพ “โรคเกี่ยวกับระบบ สมองและประสาทในผู้สูงอายุและเด็กพิการ” Views 32106 20.03.2010
by Webmaster

เชิญร่วมงานสัมมนาสุขภาพ

 

“โรคเกี่ยวกับระบบ สมองและประสาทในผู้สูงอายุและเด็กพิการ”

ฟังบรรยายโรคเกี่ยวกับระบบสมอง และประสาทที่พบบ่อยๆ

บทบาทการแพทย์ชีวโมเลกุล(เซลล์ซ่อม เซลล์-ไม่ใช่ stem cell)จะช่วยเหลือ และดูแลผู้ป่วยโรคเกี่ยวกับระบบสมองและประสาทในผู้สูงอายุและ เด็กพิการได้อย่างไร

เช่น อัลไซเมอร์ พาร์กินสัน ออทิสติก(เด็กสมาธิสั้น) เด็กพัฒนาการช้า

กล้าม เนื้ออ่อนแรงจากระบบประสาท อุบัติเหตุของสมองและไขสันหลัง

อัมพฤกษ์ อัมพาต เป็น ต้น


            **************************************************

ฟรี! เสาร์ที่ 24 เม.ย.53 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์ชีวโมเลกุลแห่งเอเชีย ถ.พระราม2

** ขอรับ เอกสาร/สำรองที่ นั่ง โทร 02-8740980-4 **


 

ในงานพบกับ * ผลิตภัณฑ์ ชีวโมเลกุลในราคาพิเศษ โดย บ.world med productsจำกัด**

*จับฉลากผู้ โชคดี ตรวจร่างกายด้วยเครื่องEND ฟรี **


 

กำหนด การ

13.00-13.30 :: ลงทะเบียน

13.30-16.00 ::  บรรยาย “ การแพทย์ ชีวโมเลกุล(เซลล์ซ่อมเซลล์)กับ การช่วยเหลือ และดูแลผู้ป่วย“โรคเกี่ยวกับระบบสมองและประสาท ในผู้สูงอายุ และเด็กพิการ” โดย อ.พรรณทิพา วัชโรบล รศ.นพ.ประสิทธิ์ พัฒนพานิช และคนไข้ ตัวอย่าง

16.00 ::  เป็นต้นไป นำชมสถานที่ //  ให้คำปรึกษา // บริการผลิตภัณฑ์อาหารเสริม  


  จับ ฉลากผู้โชคดีได้รับการตรวจ END ฟรี

List of Articles
No. Subject Author Datesort Views
» ขอเชิญร่วมสัมมนาสุขภาพ “โรคเกี่ยวกับระบบ สมองและประสาทในผู้สูงอายุและเด็กพิการ” Webmaster Mar 20, 2010 32106
6 "การแพทย์ชีวโมเลกุล (เซลล์ซ่อมเซลล์) ไม่ใช่ Stem cell และแตกต่างโดยสิ้นเชิง" Webmaster Feb 20, 2010 25836
5 "เชิญศึกษาดูงานด้านการแพทย์ชีวโมเลกุล" Webmaster Feb 20, 2010 25757
4 “การแพทย์ชีวโมเลกุล(เซลล์ซ่อมเซลล์-ไม่ใช่ stem cell) กับ การช่วยเหลือและดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด” Webmaster Feb 20, 2010 28759
3 เชิญร่วมงานสัมมนาสุขภาพ "การแพทย์ชีวโมเลกุล(เซลล์ซ่อมเซลล์)กับการรักษาโรคเบาหวาน" ศูนย์ชีวโมเลกุลแห่งเอเชีย โดย อ.พรรณทิพา วัชโรบล และ รศ.นพ.ประสิทธิ์ พัฒนพานิช Webmaster Jan 29, 2010 40545
2 สถาบันชีวโมเลกุลทางการแพทย์แห่งประเทศไทย Webmaster Jan 19, 2010 60522
1 ข้อความประชาสัมพันธ์งานสัมมนาสุขภาพ 30 มค.53 Webmaster Jan 12, 2010 25099