left images Contact Us
Photo Gallery
/xe/layouts/bio_sub/images/text_title/ntitle_prnews.gif
Home > About Our Center > PR News
 
งานสัมมนาสุขภาพ "โรคที่เกิดจากภูมิคุ้มกันทำร้ายตนเอง" เสาร์ที่ 20 ธค. 2557 ณ ศูนย์ชีวโมเลกุลแห่งเอเชีย Views 11980 19.11.2014
by Webmaster

การแพทย์ชีวโมเลกุล   

(เซลล์ซ่อมเซลล์-ไม่ใช่ stem cell)

“ ความหวังของผู้ป่วยที่สิ้นหวัง ด้วยการแพทย์ชีวโมเลกุล (เซลล์ซ่อมเซลล์)”   

 


หลากหลายโรคที่เกิดจากความเสื่อมของอวัยวะ

และโรคที่เกิดจากภูมิคุ้มกันทำร้ายตนเอง(Autoimmune diseases)

 

 

“Get ready to face a new year of life”

** ปีใหม่ สุขภาพใหม่ ต้องพร้อมทั้งร่างกายและสมองที่แข็งแรง **

** ปีใหม่ทำชีวิตใหม่ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ช่วยตัวเองไม่ได้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดภาระการดูแล รวมทั้งผู้ป่วยเรื้อรังต่างๆ**

** ทำอย่างไรจะมีอายุยืนยาวอย่างมีคุณภาพ**

**ต้อนรับปีใหม่ด้วยการหยิบยื่นสุขภาพที่ดีเป็นของขวัญให้แก่กัน**

 

**********************************************************************************

 

เชิญร่วมงานสัมมนาสุขภาพส่งท้ายปี
เสาร์ที่ 20 ธค. 57เวลา 10.30 -16.30น.

ณ ศูนย์ชีวโมเลกุลแห่งเอเชีย ถ.พระราม2 ซ.พุทธบูชา5
**ขอรับเอกสาร/สำรองที่นั่ง โทร. 02-8740980–4 , 086-5096666, 092-2471120-29 

กำหนดการ (วันเสาร์ที่ 20 ธค. 57)


10.00-10.30 น. ลงทะเบียน
10.30-12.00น. บรรยายโดย    อ.พรรณทิพา วัชโรบล   
12.00-13.00น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.30น. บรรยายโดย อ.พรรณทิพา วัชโรบล และผู้ป่วย    ตัวอย่าง
16.30 เป็นต้นไป ปรึกษาปัญหาสุขภาพ** ปรึกษาปัญหาสุขภาพ **
** ผลิตภัณฑ์ชีวโมเลกุล **
(โดยบริษัท World Med Products จำกัด)

 


สัมมนาสัญจร เรื่อง ความหวังของผู้ป่วยที่สิ้นหวัง ด้วยการแพทย์ชีวโมเลกุล (เซลล์ซ่อมเซลล์)
(เวลา 13.00-16.00 น.)

ลำดับวันเดือนปีจังหวัดโรงแรม/ห้อง
1เสาร์ที่ 29 พย.57จ.ขอนแก่นโรงแรมพูลแมน ขอนแก่นราชาออคิด // ห้องฉัตรทันต์ ชั้น1
2อาทิตย์ที่ 30พย.57จ.นครราชสีมาโรงแรมสีมาธานี // ห้องชุมพล ชั้น1
3เสาร์ที่ 13 ธค.57จ.ระยองโรงแรมระยองซิตี้ //ห้องระยองซิตี้3 ชั้น1
4อาทิตย์ที่ 14 ธค.57จ.ชลบุรีโรงแรมชลอินเตอร์(ชื่อเดิม-เมอร์เคียว) ห้องบ่อทอง ชั้น1
5อาทิตย์ที่ 11 มค.58จ.บุรีรัมย์ 
6เสาร์ที่ 17 มค.58อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
7เสาร์ที่ 31 มค.58จ.อุบลราชธานี 

 

List of Articles
No. Subject Author Date Viewssort
57 งานสัมมนาสุขภาพ "โรคกระดูกเสื่อม โรคหัวใจ โรคไต โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง" เสาร์ที่ 25 เม.ย. 2558 ณ ศูนย์ชีวโมเลกุลแห่งเอเชีย Webmaster Apr 01, 2015 11538
56 งานสัมมนาสุขภาพ "โรคเรื้อรัง-โรคภูมิคุ้มกันผิดปกติ" เสาร์ที่ 6 กย. 2557 ณ ศูนย์ชีวโมเลกุลแห่งเอเชีย Webmaster Aug 08, 2014 11814
55 งานสัมมนาสุขภาพ "โรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารและตับ" เสาร์ที่ 15 พย. 2557 ณ ศูนย์ชีวโมเลกุลแห่งเอเชีย Webmaster Oct 14, 2014 11827
54 งานสัมมนาสุขภาพ "ความหวังของผู้ป่วยที่สิ้นหวัง ด้วยการแพทย์ชีวโมเลกุล" เสาร์ที่ 21 ธค. 2556 ณ ศูนย์ชีวโมลเกุลแห่งเอเชีย ถ.พระราม2 ซ.พุทธบูชา5 Webmaster Dec 17, 2013 11951
» งานสัมมนาสุขภาพ "โรคที่เกิดจากภูมิคุ้มกันทำร้ายตนเอง" เสาร์ที่ 20 ธค. 2557 ณ ศูนย์ชีวโมเลกุลแห่งเอเชีย Webmaster Nov 19, 2014 11980
52 งานสัมมนาสุขภาพ "มะเร็งและโรคภูมิคุ้มกันผิดปกติ" เสาร์ที่ 21 กย. 2556 ณ ศูนย์ชีวโมลเกุลแห่งเอเชีย ถ.พระราม2 ซ.พุทธบูชา5 Webmaster Sep 06, 2013 12067
51 งานสัมมนาสุขภาพ “โรคกระดูกและข้อเสื่อม” เสาร์ที่ 26 ตค. 2556 ณ ศูนย์ชีวโมลเกุลแห่งเอเชีย ถ.พระราม2 ซ.พุทธบูชา5 Webmaster Sep 25, 2013 12165
50 งานสัมมนาสุขภาพ "โรคกระดูกและข้อเสื่อม" เสาร์ที่ 26 เม.ย. 2557 ณ ศูนย์ชีวโมเลกุลแห่งเอเชีย Webmaster Mar 22, 2014 12352
49 งานสัมมนาสุขภาพ "ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคหัวใจ ไต" เสาร์ที่ 28 มิย. 2557 ณ ศูนย์ชีวโมเลกุลแห่งเอเชีย Webmaster Jun 06, 2014 12646
48 งานสัมมนาสุขภาพ "อัจฉริยะเสริมสร้างได้" เสาร์ที่ 8 กพ. 2557 ณ ณ ศูนย์ชีวโมเลกุลแห่งเอเชีย Webmaster Jan 16, 2014 13199